10-01-2017

Ker sem bila v času otvoritve razstave Mladi vizualni umetniki na
Goriškem odsotna, sem si jo ogledala z rahlo zamudo …